Àrea fiscal

Assessorament fiscal-comptable continuat de totes les obligacions tributàries: impost sobre societats, autònoms i individuals, IVA, IRPF, Mòduls, IAE, Renda, Patrimoni, Successions i Donacions, etc.

Assessorament en les relacions amb l’Administració Tributària.

Assistència al client davant la Inspecció Tributària.

Tramitació i seguiment de recursos i reclamacions davant l’Administració Tributària i Tribunal contenciós-administratiu.

Optimització tributària de les retribucions dels òrgans d’administració i alts directius.

Avaluació dels riscs de responsabilitat dels administradors en l’àmbit fiscal.

Resolució de consultes tributàries.

Planificació fiscal d’estructures societàries.

Assessorament, planificació i optimització d’operacions concretes des del vessant fiscal i legal.

Estudi de la fiscalitat dels patrimonis personals i familiars. Planificació de l’empresa familiar.

Anàlisi de les repercussions fiscals d’operacions de reestructuració d’empreses, adquisicions, fusions, transaccions, vendes, etc.

Fiscalitat internacional, règim fiscal no residents, convenis de doble imposició.

Auditoria fiscal i avaluació de l’estat tributari de societats o grups, amb seguiment continuat i visites a les empreses.

Assessorament en els règims especials: consolidació fiscal, empresa familiar, règims especials de les Illes Canàries, règim fiscal foral (País Basc i Navarra)

Domicili

Johann Sebastian Bach, 10 entl.
08021 Barcelona 

Contacte

Email: bac10 @ bac10.com
telèfon 93 211 45 00

Links

Avís legal
Política de privacitat
Política de cookies