Àrea laboral

Redacció de tot tipus de contractes de treball segons característiques, funcionament i estructura de cada empresa i assessorament en l’aplicació dels convenis col·lectius.

Anàlisi i elaboració de nòmines i liquidacions mensuals de la seguretat social.

Altes, baixes, liquidacions i afiliació de treballadors i empreses.

Pactes i convenis col·lectius. Jornada laboral, vacances, faltes i sancions dels empleats.

Establiment de polítiques retributives i protocols de conducta. Estudi de prevenció i avaluació dels riscs laborals.

Contractació i extinció dels contractes de treball d’alts directius i clàusules especials, blindatges, no competència, etc.

Contractació laboral d’estrangers.

Resolució de la relació laboral, Actes de conciliació i defensa judicial en els procediments laborals.

Expedients de regulació d’ocupació obligatòria o voluntària.

Assistència a inspeccions i/o reclamacions administratives d’àmbit laboral i de la seguretat social.

En cas de conflictes laborals, assistència als actes de conciliació.

Intervenció davant la inspecció de treball.

Expedients de jubilació. 

Domicili

Johann Sebastian Bach, 10 entl.
08021 Barcelona 

Contacte

Email: bac10 @ bac10.com
telèfon 93 211 45 00

Links

Avís legal
Política de privacitat
Política de cookies